MART
Szybko do Celu
Oferujemy pełnokontenerowe ( FCL) oraz drobnicowe (LCL) frachty morskie w imporcie i eksporcie, przez porty polskie oraz przez porty zachodnioeuropejskie.

Wspólpracujemy z większością armatorów operujących na europejscim rynku.

W kooperacji ze sprawdzonymi przewoźnikami lotniczymi oferujemy Klientom transport lotniczy w imporcie i eksporcie jak również w dowolnych relacjach na świecie.

Na życzenie klienta aranżujemy Ubezpieczenie CARGO transportowanych towarów.
ENGLISH